Welkom bij Mighty Monday

Enthousiast
human resources & transformatie bureau

We begrijpen de kracht van een sterk merkverhaal met de juiste mensen en werknemers bij het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid. Elk project is belangrijk voor ons en we streven altijd naar het beste resultaat voor onze klanten.

Wij zijn Human Resource,
Project en Designer Managers,
die klaar staan om U te ondersteunen.

Bij Mighty Monday geloven we dat elk individu een waardevolle bijdrage kan leveren aan het succes van een project. We hebben een diepgaand begrip van het belang van elke taak en het effect ervan op de prestaties van uw team en organisatie.

Met onze passie voor HR en toewijding aan uitmuntendheid, zullen we samenwerken met uw team om elk project tot een succesvol einde te brengen. Onze positieve en enthousiaste houding zal uw team inspireren en motiveren om hun volledige potentieel te bereiken.

 • Op maat gemaakte oplossingen
 • Ondersteuning van top kwaliteit
 • Dé verfrissende kijk op je bedrijf die je nodig hebt
Wat kunnen wij u bieden

Doelgroepen

Uw bedrijf ontstond vanuit passie en expertise. In een concurrentiële markt groeit uw bedrijf echter niet alleen dankzij een sterk product, uw vakkennis en strategisch inzicht. U maakt het verschil met succesvolle medewerkers en krachtig werkgeverschap.

 • 01

  STARTERS

  Als startende ondernemer kan het aanwerven van uw eerste personeelslid een grote stap zijn. U moet zich aanpassen aan de wet- en regelgeving rond personeelszaken, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het bijhouden van loonadministratie.

  En Mighty Monday?
  Dit kan overweldigend lijken, maar het is belangrijk om vanaf het begin een solide basis te leggen voor uw HR-beleid. Mighty Monday kan u helpen bij het begrijpen van deze regelgeving, het opstellen van contracten en het bijhouden van administratie. Wij begeleiden u graag bij het creëren van een professionele en aangename werkomgeving voor uw personeel.
 • 02

  KMO'S

  Als KMO moet u uw focus leggen op uw core business, en niet op het uitvoeren van de dagelijkse administratieve taken rond personeelszaken.

  En Mighty Monday?
  Het uitbesteden van deze taken aan Mighty Monday biedt u de nodige ondersteuning om uw personeelsbeleid professioneel te organiseren. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van arbeidscontracten, het uitvoeren van loonadministratie, en het begeleiden van uw medewerkers in hun loopbaanontwikkeling. Dit laat u toe om uw volledige focus te leggen op de groei en ontwikkeling van uw bedrijf.
 • 03

  GROEIBEDRIJVEN

  Wanneer uw bedrijf groeit, groeit ook de nood aan een professionele HR-aanpak. Uw personeelsbeleid moet mee evolueren en aangepast worden aan uw groeiende organisatie.

  En Mighty Monday?
  Mighty Monday kan u adviseren bij het uitbouwen van een strategisch HR-beleid dat past bij uw bedrijf en uw groeiambities. Wij helpen u bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, het optimaliseren van uw HR-processen, en het begeleiden van uw medewerkers in hun verdere ontwikkeling. Op deze manier kunt u uw bedrijf verder laten groeien, met gemotiveerde medewerkers en een professionele HR-aanpak.
 • 04

  ONDERNEMERS

  Als ondernemer wilt u uw bedrijf laten groeien en ontwikkelen. Een strategisch HR-beleid is hierbij onmisbaar.

  En Mighty Monday?
  Mighty Monday kan u adviseren bij het uitbouwen van een HR-beleid dat past bij uw bedrijf en uw groeiambities. Wij helpen u bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, het optimaliseren van uw HR-processen, en het begeleiden van uw medewerkers in hun verdere ontwikkeling. Op deze manier kunt u uw bedrijf verder laten groeien, met gemotiveerde medewerkers en een professionele HR-aanpak die past bij uw organisatie.

Waarom Mighty Monday?

Wij hebben alle kennis en kunde in huis om uw HR-vragen te beantwoorden. Mighty Monday helpt niet alleen uw menselijk kapitaal optimaal te beheren maar kan ook uw organisatie inrichten en tools aanreiken als bouwstenen voor uw HR-beleid.

Wettelijk kader


De basis van elke organisatie die mensen tewerkstelt, is het arbeidsreglement. Het bundelt alle afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Sommige van die bepalingen worden door de wet opgelegd, anderen zijn facultatief. De inhoud ervan is echter wel bindend voor werkgever én werknemer.
Een nuttig werkmiddel dat niet alleen mee moet groeien met uw bedrijf maar ook met de voortdurend veranderende wetgeving.

Dat vergt bijzondere aandacht, die u misschien niet altijd heeft. Tot het moment dat zich een probleem stelt of u controle krijgt.

Zorgen dat uw arbeidsreglement wettelijk in orde en up-to-date is met de groei van uw bedrijf, het is maar één van de aspecten van personeelszaken die Mighty Monday voor u uit handen kan nemen!

Daar waar een sociaal secretariaat u louter informeert rond wijzigingen in het wettelijke kader, denken wij proactief met u mee.
Bovendien gaan we die wijzigingen ook voor u implementeren! Dit alles op een hedendaagse en gebruiksvriendelijke manier. Voor u een hele zorg minder!

Personeelsadministratie & loonsverwerking


Personeelsadministratie is een erg ruim begrip. Het omvat alle administratie om al uw afspraken met uw personeel te kunnen waarmaken.
Daar komt heel wat bij kijken: lonen berekenen, prestaties doorgeven, het opvolgen van ziekteverzuim, het in orde brengen van extra-legale voordelen, het aanvragen van tijdskrediet, het regelen van maaltijd- en ecocheques...

Mighty Monday kan dit alles niet alleen uitvoeren en opvolgen, we geven hierbij ook het nodige advies. Bijvoorbeeld: wil iemand van uw medewerkers graag 4/5 werken, dan zoeken wij uit of die persoon daar al dan niet voor in aanmerking komt, op welke vergoeding hij of zij daarbij kan rekenen etc.

Wij zijn ook gemachtigd om de taken van een sociaal secretariaat te vervullen. We berekenen lonen, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, eindejaarspremies, opzegvergoedingen… en regelen alle administratie rond arbeidsongeschiktheid, ziekte, tijdskrediet of betaald verlof. En natuurlijk genereren we hierbij alle nodige elektronische aangiftes en sociale documenten.
Bovendien gaan we actief op zoek naar subsidies op personeelsvlak die voor u interessant kunnen zijn.

Uw voordeel: Door Mighty Monday Consulting in te schakelen, mag u gerust zijn dat alles correct en volgens de wettelijke regels wordt opgevolgd. U vermijdt het risico op hoge boetes en spaart kostbare tijd die u kan besteden aan het verder uitbouwen van uw onderneming.

Talentmanagement


Wat als die hele grote opdracht valt of een belangrijke schakel in uw organisatie uitvalt? Is uw organisatie hier klaar voor? Welke profielen heeft uw bedrijf nodig om te kunnen groeien? Moet u nieuwe mensen aantrekken of kan u mensen binnen het bedrijf hiervoor klaarstomen?

In al deze gevallen kan talentmanagement de nodige oplossingen aanreiken. Talentmanagement is het optimaal aantrekken, in kaart brengen, ontwikkelen en doelgericht inzetten van het potentieel van uw medewerkers.

Uw voordeel: Als u inzet op talentmanagement, spaart u hoge kosten om nieuwe medewerkers te rekruteren, in te werken en op te leiden. Bovendien zorgt u voor tevreden, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers en dus voor een hogere productiviteit. U wint twee keer.

Mighty Monday begeleidt u bij de ontwikkeling van een talentmanagement dat past bij uw bedrijfscultuur en afgestemd is op uw beleid

Werving & Selectie


Een goed wervings- en selectieproces is voor uw onderneming strategisch heel belangrijk om concurrentieel te blijven. Maar: het aantrekken, selecteren en aanstellen van de juiste man of vrouw op de juiste plek is geen sinecure.

Mighty Monday helpt zowel kleine als grote ondernemingen om op basis van de strategie en van de verwachtingen de juiste kandidaten te vinden. We maken een profielschets, zorgen voor een wervende, overtuigende functieomschrijving, plaatsen de vacature via de meest aangewezen wervingskanalen of gaan actief op zoek.
We staan in voor de selectieprocedure, de testing en assessment… Op maat van uw behoeften.

Uw voordeel: Een nieuwe medewerker zoeken is iets wat u waarschijnlijk niet elke week doet. Uw vacature via de juiste kanalen bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen en dan de beste kandidaat kiezen is een vak apart. Het is onze metier! Door Mighty Monday in te schakelen, wint u kostbare tijd die u kan gebruiken om uw bedrijf verder uit te bouwen.

Door onze inzichten en ervaring krijgt u een nog beter beeld van welke persoon uw bedrijf nodig heeft en spaart u kostbare centen. Personeel aanwerven kost handenvol geld, verkeerde profielen aantrekken en weer vervangen kost nog veel meer.

HR-instrumenten


Organisaties kunnen allerlei instrumenten inzetten om talent aan te trekken, te ontwikkelen, te betrekken en te behouden of om de prestaties van het personeel te verbeteren.

Van planningstools en uurregistratiesystemen naar badgecontrolesystemen en geautomatiseerde onkostennota’s tot systemen om de werknemerstevredenheid te meten of assessment- en testingsystemen… Allerlei IT-toepassingen besparen enerzijds werk en laten anderzijds toe om betere, rationeel onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Mighty Monday gaat samen met u op zoek naar die tools die passen bij de noden binnen uw bedrijf, en gaat die ook mee implementeren.
We stellen samen met u SMART doelstellingen op en bewaken de voortgang en prestaties van het instrument of systeem.

Tactische & Strategische HR-diensten


Hoe koppelt u uw personeelsbeleid aan uw visie: waar let u op bij de aanwerving van nieuwe kandidaten of bij interne richtingveranderingen?

Stel: u wil tien procent groeien per jaar. Hoe vertaalt u dit naar concrete stappen op personeelsvlak? Werkt u via detachering of gaat u extra mensen aanwerven? Wat zijn de verwachtingen van de klant van de toekomst en hoe kan u hierop inspelen?

Mighty Monday vertaalt uw strategie mee naar een aangepast HR-beleid. We beginnen met een intakegesprek en een workshop met uw managementteam.
Op basis hiervan bepalen we samen een strategie, formuleren we concrete actiepunten voor de verschillende afdelingen in uw organisatie en stellen we voor elke leidinggevende een stappenplan op: wat heb ik nodig om mijn doelstellingen te realiseren. Zijn de profielen die ik nu heb, de juiste, wat heb ik extra nodig…begeleiden u ook in uw communicatie naar uw lager en middenmanagement toe.

Subsidies


Iedereen kan een financiële ruggesteun gebruiken! Er bestaan diverse subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor opleidings- en HR-projecten.

Mighty Monday bekijkt welke subsidies voor u interessant kunnen zijn en helpt u bij de aanvraag ervan. Los van de KMO-Portefeuille zijn er immers nog andere instellingen die opleidingen subsidiëren of goedkoper aanbieden. We houden ook proactief nieuwe subsidies in het kader van o.a. groei, innovatie, export in de gaten en kijken wie van onze klanten hiervan gebruik kan maken.

Mighty Monday kijkt hierbij ook naar het verleden: zo kunnen we onderzoeken of u niet te veel patronale bijdragen heeft betaald en of u bijvoorbeeld RSZ-kortingen die u in het verleden misliep, toch kan terugwinnen.

HR co-sourcing


Kan u tijdelijke, flexibele expertise op HR-vlak gebruiken?

Bij Mighty Monday werken we ook volgens de formule van co-sourcing: onze HR-generalisten gaan bij u op kantoor aan de slag en gaan mee uw HR-beleid invoeren, optimaliseren of opbouwen.
Dat doen ze tijdens afgesproken momenten en voor een welbepaalde periode, in functie van uw noden.

U combineert de competenties van een HR-allrounder of -specialist met de competenties die u al in huis had.

Mighty Your Monday

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze HR-diensten en hoe wij uw bedrijf kunnen ondersteunen in zijn groei.

Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren over de beste oplossingen voor uw bedrijf

Send us a Mighty message